Tämän viikon Jehkotar CardChallenge haasteeseen tein itse mallipiirroksen. Halusin tehdä piirroksen, jota jokaisen olisi helppo käyttää että se olisi monikäyttöinen. On mielenkiintoista nähdä minkalaisia kortteja saadaan tästä mallista tehtyä.

I made the sketch to this weeks Jehkotar CardChallenge. I wanted to make a sketch which easy to use and it would be versitale for any kind of cards.

Mallipiirrokseni/My sketch

mallipiirros by you.

Oma korttini/And my card

001-2.jpg picture by maissi_2006